ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kaitie R

อาชีพ: Communications Professional

ประสบการณ์ด้านการสอน: 6 years teaching and tutoring experience, including one year in South Korea.

ความสนใจ: photography, piano, politics, cooking, DIY arts projects

การศึกษา: M.A. in International Relations from NYU; B.A. in Liberal Arts from Sarah Lawrence College; TEFL Certificate from ITTT.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: