Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jane S8

Nghề nghiệp: Tutor

Kinh nghiệm giảng dạy: elementary, middle, high school, university

Sở thích: work, movies, books, sports, foodie

Giáo dục: TESOL, TEFL

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: