ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Bruno Alexander

อาชีพ: Tax Consultant, Writer, English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Four months part-time experience teaching English online

ความสนใจ: Travelling, trying different foods, writing, sports, disc golf, international affairs

การศึกษา: Bachelor of Arts (Political Science)
Master of Accounting

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: