ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jay Forge

อาชีพ: English Teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: Wall Street English - Native Teacher - (Mexico City & Istanbul) 2014-2015

Bangkok Christian College - Intensive English Program - Primary Levels 4-6 Teacher - 2007-2011

Fun Language Ltd - Bangkok, Thailand - Native Teacher - 2005-2007

ความสนใจ: Traveling, reading, films, photography

การศึกษา: Wagner College, Staten Island, NY
Graduated in 2004 with BA in International Affairs, minor Economics

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: