Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David KP

Nghề nghiệp: Physician Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: Student Proctor (Medical students)
Teaching Assistant (chemistry and anatomy)

Sở thích: Skiing, hiking, biking, kayaking, guitar, reading, writing, travel

Giáo dục: The University of North Carolina - Chapel Hill, NC (2005)
Pacific University - Forest Grove, OR (2013)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: