ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Daniel Red

อาชีพ: Software Engineer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Computer Science tutor (3 years)

ความสนใจ: Movies, video games, tennis, basketball, travel, movies, badminton

การศึกษา: I went to Swarthmore College and studied Economics and Computer Science

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)