Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Robert Montes

Nghề nghiệp: ESL Para Pro Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: 5 years online teaching
Tutor ABC
DadaABC

Giáo dục: Chelan High School
Eastern Washington University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)