Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Daryl H.

Nghề nghiệp: Hospitality / English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English online for 3 years.

Sở thích: Reading, Films, Tennis, Running, Electronic Music

Giáo dục: I have a B.A. in English Language & Literature.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: