Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Ben Kes

Nghề nghiệp: Executive Director at a Start-Up

Kinh nghiệm giảng dạy: Spoke in English with Native Spanish Speakers in class-room style setting

Sở thích: Sports; Traveling; Politics

Giáo dục: Studied Economics and Spanish at Vanderbilt University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: