ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Edward T

อาชีพ: Freelancer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Teaching English as foreign language. I taught in South Korea.

ความสนใจ: Film, Literature, Travel & Photography

การศึกษา: Oxford Brookes University: BSc in Psychology, MSc in Neurpsychology.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)