ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Brent Q

อาชีพ: English Instructor

ประสบการณ์ด้านการสอน: General English, Exam English, Conversational English, Business English, ESP

ความสนใจ: Sport, music, films, travel

การศึกษา: I went to university in Wales and studied Politics & Town Planning

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)