Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Benjamin Clabault

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Two years teaching English in Boston and Mexico.

Sở thích: Soccer
Fishing
Hiking
Traveling
Reading/Writing

Giáo dục: Studied social thought and political economy at the University of Massachusetts Amherst.
Earned TEFL certificate at Maximo Nivel in Cuzco, Peru.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: