Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Jacob FL

Nghề nghiệp: I am a writer.

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught English as a second language in Israel for eight years. I worked for the company Berlitz and I taught privately through my own business.

Sở thích: Politics, music, history. travel

Giáo dục: I studied my MBA at Bar Ilan University.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: