Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Teacher J

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have teaching experience with serveral grade levels: pre-school, middle school and college.

Sở thích: I enjoy reading, researching topics, sports, drawing, computers, listening to music, and dancing.

Giáo dục: I hold a Doctor Degree.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: