ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kiera C

อาชีพ: University Student - Bachelor's Degree of International Studies

ประสบการณ์ด้านการสอน: I've been an active tutor for 3 years with experience in teaching English to students aged between 5 and 16.

ความสนใจ: I love soccer/football, travelling and reading

การศึกษา: Deakin University - Bachelor's Degree of International Studies

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: