ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

gretta g

อาชีพ: Virtual Receptionist

ประสบการณ์ด้านการสอน: Former Teacher Assistant - Certified Laubach Tutor & ESOL Tutor

ความสนใจ: Get a sense of fulfillment being able to help others. Enjoy being an educator of any capacity because knowledge is key. It's a gateway of fulfilling one's destiny.

การศึกษา: Studied Business Administration Operations and Computer Networking and Information Technology 3 years, and 15 years Managerial experience

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)