Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

MKirk

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 4.5 years professional ESL teaching experience, 2 years volunteer ESL teaching experience.

Sở thích: Languages, hiking, nature, photography, food, running, swimming, travel, cultures, family

Giáo dục: Georgia College & State University, Master's of Arts in Teaching (Spanish)
The University of Georgia, Bachelor's of Social Work

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Thông thạo), Tiếng Bồ Đào Nha (Cơ bản)

Video Hồ sơ: