Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brian Emmett Bor

Nghề nghiệp: Public School Teacher in Vietnam

Kinh nghiệm giảng dạy: I have taught English to all age levels for over 3 years.

Sở thích: Travelling, Politics, Motor Racing, Hiking, Coffee, Beer

Giáo dục: BA in Liberal Arts, TEFL teaching certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Việt (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: