ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Caleb Campfire

อาชีพ: Musician and Puppeteer

ประสบการณ์ด้านการสอน: Hiring Manager and on the job trainer
at Urban Outfitters: 2012-2016
Piano and Guitar lessons: 2006-2014

ความสนใจ: Music, Movies, Science, History, Meeting New People, and Learning New Things.

การศึกษา: Teco/ Paths: Technical High School

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: