Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Erin MB

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching English to children and adults for 4 years.

Sở thích: Skiing, Language Learning, Travel, Hiking, Distance Running, International Politics, History, Soccer/Football, Reading.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: