Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Sarry LK

Nghề nghiệp: teacher, professional musician, writer

Kinh nghiệm giảng dạy: english, spanish, writing, and music for over 25 years

Giáo dục: BA in English Spanish and Music
MFA in translation

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: