Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kate Bingham

Nghề nghiệp: English teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have been teaching for 12 years,5 years in a classroom and 7years online

Sở thích: Travel,music,swimming,

Giáo dục: England Bachelors degree in Human resource management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: