ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kate

อาชีพ: Psychology

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been teaching English as a second language for two years in Colombia.

ความสนใจ: I am interested in Art, culture, cuisine, and psychology.

การศึกษา: I earned a Masters degree from the University of Hertfordshire in England.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)

โปรไฟล์วิดิโอ: