Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alyssa RyRy

Nghề nghiệp: High School Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 10 Years teaching French as a second language

Sở thích: dancing, jazzercise, yoga, craft beer

Giáo dục: B.A in French Education from Saginaw Valley State University
M.S.Ed in 2ND Language Instruction from University of Kansas

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: