Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Hannah Harrold

Nghề nghiệp: Dual Language and ESL Educator

Kinh nghiệm giảng dạy: 7 years Teaching Dual Language (Spanish/English); Online ESL Teacher 1/2 year; Spanish/Writing/Math Tutoring one-on-one

Sở thích: Volunteering, animals, children, social advocacy, travel, books

Giáo dục: Bilingual Bicultural Elementary Education degree from Illinois State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)