Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Paige Smith

Nghề nghiệp: Software Developer

Sở thích: Video games, cosplay, anime, weightlifting

Giáo dục: University of Washington, BA with a double major in Japanese/Linguistics

Oregon State University, BS Computer Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)