Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Devinee B

Nghề nghiệp: Online ESL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 9 years as ESL/special needs teacher in public schools
7 months online ESL teacher

Sở thích: family, dogs, sports, crafts

Giáo dục: University of North Texas with bachelor's in education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)