Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Kimberlylynn H

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching K-12 and ESL

Sở thích: Love reading, Swimming, Exploring Nature. spending time with my family.

Giáo dục: California State University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: