Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

David Kay

Nghề nghiệp: Student/Research Assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: ESL Tutor at QKids
Teaching Assistant in Psychology at University at Buffalo

Sở thích: Philosophy, Programing, Martial arts

Giáo dục: Bachelors in Psychology from University at Buffalo

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: