Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Casey French

Nghề nghiệp: Photographer

Kinh nghiệm giảng dạy: Arizona State University - TESOL Certification

Sở thích: Photography, Travel, Outdoors, Computers, Writing.

Giáo dục: University of Wisconsin - Stevens Point
International Relations / Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)