Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Andreas F

Nghề nghiệp: Translator

Kinh nghiệm giảng dạy: --Cambridge CELTA teaching component
--One-on-one tutoring in English & German

Sở thích: Languages (German, Arabic, Turkish), Literature, Cinema, Music, Travel, Food

Giáo dục: B.A. University of North Carolina &
Cambridge CELTA Certificate

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: