Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Adrianne Jankowski

Nghề nghiệp: VIPKid TESOL teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Vipkid Teacher

Sở thích: Hiking, camping, yoga, travel

Giáo dục: Bachelor’s of Science

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: