ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kelly VA

อาชีพ: Tutor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been an English Tutor for over a year!

การศึกษา: I have a BA in Criminology from Auburn University and I am currently getting a BS in Education from Mississippi State University.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)