Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Stacy E MSN Ed. RN

Nghề nghiệp: College professor, Nurse

Kinh nghiệm giảng dạy: Master's degree in Education

Sở thích: Reading, Travel, Dining out, teaching!

Giáo dục: Masters degree from Western Governors University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: