Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Tiffany JC

Nghề nghiệp: Online Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPKID ESL 1 year
Substitute teacher 4 years
Coached volleyball 7 years

Sở thích: outdoors, kayaking, the beach, drawing, church, movies and TV, camping, traveling.

Giáo dục: UVU History Education

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: