ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Monique LM

อาชีพ: CEO/Founder of Agape Learning Center, Inc.

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have been an educator for the last 22 years. I've been a cafeteria worker, paraprofessional/teachers assistant, teacher, assistant principal, and principal. In 2015 I founded Agape Learning Center, Inc. Where we offer preschool and tutorial services.

ความสนใจ: Teaching, shopping, traveling

การศึกษา: Armstrong Atlantic State University, Savannah, Ga - Early Childhood Education- Bachelors
Albany State University, Albany, Ga - Leadership- ED.S

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)