ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Lisa Folke

อาชีพ: English teacher

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English at elementary schools, high schools and language institutes

ความสนใจ: Traveling
Music
Cultures

การศึกษา: High school teacher in English and Spanish

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)