Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Meghan Mn

Nghề nghiệp: ESL Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: Five years

Sở thích: My interests include: art, languages, traveling, reading, nature, baking, and playing tennis.

Giáo dục: University of Georgia (BFA in Fine Arts)
Kennesaw State University (TESOL Certificate)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: