ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Jessica Kalman

อาชีพ: English Instructor

ประสบการณ์ด้านการสอน: I have taught English in Japan for the past 2 years. Before moving here I tutored students in English and in French.

ความสนใจ: Traveling, Music, Languages, Photography, Reading

การศึกษา: University of South Florida

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)