Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Wendy Kotch

Nghề nghiệp: Business/office/practice manager and executive assistant

Kinh nghiệm giảng dạy: None

Sở thích: My family, my pets, music, MMA, movies, travel, marrying couples!

Giáo dục: Wheatland Union High School - General education
UCLA extension - recording arts

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: