Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Alfonso C

Nghề nghiệp: Full-Time Online English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: I have 2 years of public and private school teaching.

Sở thích: I enjoy listening and playing music. I also enjoy watching movies and sports.

Giáo dục: I have a bachelor's degree in music education and I have a master's degree in music performance.

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: