ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Mrs. Yvette

อาชีพ: Financial and Life Coach

ประสบการณ์ด้านการสอน: Homeschooling, recruiting, and training recruits in financial services, financial coach, and Founder of two non-profit corporations

ความสนใจ: I love reading, nature, gardening and writing.

การศึกษา: University of South Carolina
Major - Psychology
Minor - Education

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา), อังกฤษ (พูดได้คล่อง)

โปรไฟล์วิดิโอ: