Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Liz Co

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: VIPkid, Substitue Teacher, Gymboree Play and Music

Giáo dục: BA

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)