Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

John Cap 존

Nghề nghiệp: English Instructor

Kinh nghiệm giảng dạy: I taught in the cities of Jeonju, Yongin, and Busan, which are all in South Korea, for many years and have continued teaching ESL ever since.

Sở thích: Animals; Sports; Video games

Giáo dục: Concordia University

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Pháp (Thông thạo), Tiếng Hàn (Hội thoại), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: