ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Dawn Right

อาชีพ: Author

ประสบการณ์ด้านการสอน: I taught on the preschool level for eight years. I taught fourth grade as well.

ความสนใจ: Writing, editing, reading, creating book teasers, and managing social media

การศึกษา: Trinity Washington University, Washington, DC
Keller Graduate School of Management, Arlington, VA

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)