Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Edith R

Nghề nghiệp: certified English and Spanish Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: over 10 years of teaching English and Spanish

Sở thích: I enjoy playing sports, reading, photography and trying to learn languages like Arabic and French.

Giáo dục: Canadian Institute of English- Received certification to teach English and Spanish

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: