ลองใช้ Cambly ฟรี ไม่ต้องให้ข้อมูลการชำระเงินในการทดลองใช้ฟรี

Kieran Phoenix

อาชีพ: British Voice Over Artist

ประสบการณ์ด้านการสอน: 8 years. I teach many students world wide, via E-learning

ความสนใจ: All types of music, Boxing, Movies, technology, traveling around the world, Pets, Animals, deep conversations, understanding how humans work, science. Many things interest me.

การศึกษา: I went to School in London. Primary, Secondary, Sixth Form. Drama School.

ภาษาที่พูดได้: อังกฤษ (เจ้าของภาษา)