Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Brandon Hall

Nghề nghiệp: Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: 2005-2017 Science, English, and Cultural Lessons.

Sở thích: Outdoor Activities: rock climbing, hiking, camping, kayaking, canoeing, etc.

Traveling

Giáo dục: B.S. Parks, Recreation, & Tourism Management
M.S. Recreation and Leisure Management

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: