Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

j c

Nghề nghiệp: English Teacher

Kinh nghiệm giảng dạy: No longer teaching English.

Sở thích: Traveling, Snowboarding, Education, and Music

Giáo dục: I earned my TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) Certificate from Western Washington University in 2017

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ)

Video Hồ sơ: