Thử Cambly miễn phí. Không cần thông tin thanh toán cho bản dùng thử miễn phí.

Mickey

Kinh nghiệm giảng dạy: Teaching English in Spain, Nicaragua, Brazil and India.
12 years tutoring and teaching refugees, immigrants, and international students in the USA

Sở thích: Traveling, writing, photography, music, and philosophy

Giáo dục: St. Mary's University
Education
Masters of Teaching

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (Bản ngữ), Tiếng Tây Ban Nha (Hội thoại)

Video Hồ sơ: